Política de privadesa

La protecció de les dades personals és de vital importància per a nosaltres, per això creiem que un acord tractament dels mateixos basat en la transparència amb els nostres clients, genera confiança i tranquil·litat. Recordeu que cada vegada que navegui, contracti els nostres serveis, compri els nostres productes, o faci ús dels serveis i funcionalitats del web i se li sol·licitin dades personals sigui necessari que accedim a ells, li serà d’aplicació la present Política de Privacitat. Per això ha de llegir-la i comprovar que està d’acord amb ella. Revisa-la periòdicament per si es produeixen canvis en la mateixa.

Aquesta política de protecció de dades personals estableix les bases sobre les que (GEMMA VELASCO VIVÓ, en endavant ESBIOESFERA ) tracta en l’exercici de les seves activitats com a empresa de serveis. El tractament de les dades personals s’apliquen en tot moment els principis, pautes i exigències del Reglament general de protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016) i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’acompliment de tasques d’informació, formació, esdeveniments, recessos, gestió de consultes, gestió de vendes i altres activitats pròpies de ESBIOESFERA. Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

QUI ES EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS?

GEMMA VELASCO VIVÓ és la responsable del tractament de les dades personals que s’obtenen per mitjà d’aquest lloc web. Podeu consultar més informació visitant l’AVÍS LEGAL que apareix al peu de la pàgina principal.
Identitat: GEMMA VELASCO VIVÓ (també referit com ESBIOESFERA).
Nom del domini: www.esbioesfera.cat
NIF: 44011522X
Domicili: Carrer Lluís Llibre 29, 08440 Cardedeu (Vallès Oriental-Barcelona)
Telèfon: +34627333829
e-mail: hola@esbioesfera.cat

Delegat de Protecció de Dades (DPD): és la persona que supervisa el compliment de la política de protecció de dades perquè es tractin adequadament les dades personals i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d’atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de les persones de qui es tracten dades. Si té qualsevol pregunta, petició o inquietud sobre el tractament que realitzem de les seves dades personals, contacti amb nosaltres, enviant un correu electrònic a la següent adreça: hola@esbioesfera.cat

QUINES DADES PERSONALS TRACTEM?

Tractem les seves dades personals com a qualsevol informació o dada que permeti identificar-lo, sigui directament (nom i cognoms), com indirectament (nombre telèfon, correu electrònic, …).
Les dades personals que recaptem a través del web pot ser directament a través de formularis, aplicacions, dispositius, o pàgines en xarxes socials, i es recullen dades com ara: nom i cognoms, correu electrònic, telèfon, domicili, DNI, data naixement, gènere, dades bancàries; i també dades que recaptem nosaltres indirectament com: preferències personals i hàbits de compra, informació sobre com fas servir la web obtinguda a través de les cookies, identificadors numèrics únics com l’adreça IP del seu ordinador o contingut generat per l’usuari.

AMB QUINES FINALITATS TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

Tractem les dades personals pensant en els drets de les persones i sempre de manera proporcional i sota la seva exclusiva responsabilitat.
En ESBIOESFERA tractarem les teves dades personals recaptats o rebuts a través del lloc web amb les següents finalitats:

 • Contacte a través del formulari, respondre les consultes, peticions d’informació, reclamacions i suggeriments que puguin fer-nos a través del web, i que poden estar relacionats amb qualsevol dels nostres serveis, productes, preus, promocions, noves obertures, oportunitats d’inversió, entre d’altres. Els camps d’aquest registre són d’emplenament obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.
 • Contractació dels béns i serveis oferts a través del web, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei. Registrem els nostres clients i tractem les dades addicionals que es puguin generar com a resultat de la relació comercial. En el procés de contractació es demanen les dades imprescindibles, entre les quals han de figurar dades bancàries que seran comunicades a entitats bancàries en el moment de facturar i únicament per aquesta finalitat. La relació de prestació de serveis comporta altres tractaments, com ara incorporar les dades a la comptabilitat, la facturació o informació a l’administració tributària.
 • Emissió de butlletins electrònics (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat del sector a través de les nostres xarxes socials. Els camps d’aquest registre són d’emplenament obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.
 • Usuaris de la nostra web. El sistema de navegació i el programari que possibilita el funcionament de la nostra web recullen les dades que ordinàriament es generen en l’ús dels protocols d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha, entre altres, l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona que es connecta al lloc web. Aquesta informació no s’associa a altres dades de les persones usuàries i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web. La nostra web utilitza cookies que permeten fer estadístiques i recollir informació tècnica per facilitar l’accessibilitat i l’ús eficient del lloc. Podeu llegir més informació sobre les cookies que utilitzem en POLÍTICA DE COOKIES
 • Compliment d’obligacions legals, en què la normativa obligui a la retenció de dades personals per al compliment de determinades obligacions legals o per a l’atenció de responsabilitats.

Et recordem que pots oposar-te a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a hola@esbioesfera.cat

PER QUANT DE TEMPS ES CONSERVEN LES DADES PERSONALS RECOLLIDES?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no demanis la seva supressió i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats. En el cas de les dades que es tracten en base al consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona no revoca aquest consentiment.

El criteri per determinar el període de retenció de les seves dades personals és el següent:

 • Dades personals obtingudes a contractar on-line els nostres serveis: mentre duri la relació contractual.
 • Dades personals obtingudes en contactar amb nosaltres per a una consulta: durant el temps necessari per atendre la seva consulta.
 • Dades personals obtingudes en prestar el seu consentiment per a l’enviament de comunicacions comercials: fins que cancel·li la subscripció, exigeixi que el eliminem o després d’un període d’inactivitat.
 • Cookies que s’instal·len al seu ordinador: les guardem durant el temps necessari per aconseguir els seus propòsits.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:
En compliment d’una relació amb sol·licitud d’informació i / o contractació dels serveis els termes i condicions es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.
En base al consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que et vam informar posant a la teva disposició la present política de privacitat, que després de la lectura de la mateixa, en cas d’estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clar acció afirmativa, com el marcat d’una casella disposada a aquest efecte. En cas que no ens facilitis les teves dades o el facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.
En compliment d’obligacions legals que comporten un tractament de dades personals (per exemple Facturació)

A QUI ES COMUNICA LES SEVES DADES?

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a ESBIOESFERA, llevat obligació legal. Com a criteri general únicament comuniquem dades a administracions o poders públics i sempre en compliments d’obligacions legals. A efectes de facturació dels nostres serveis les dades es poden comunicar a entitats bancàries.

En un altre sentit, per a determinades tasques obtenim els serveis d’empreses o persones que ens aporten la seva experiència i especialització. En algunes ocasions aquestes empreses externes han d’accedir a dades personals de la nostra responsabilitat. No es tracta pròpiament d’una cessió de dades sinó d’un encàrrec de tractament. Únicament es contracten serveis d’empreses que garanteixen el compliment de la normativa de protecció de dades. En el moment de la contractació es formalitzen les seves obligacions de confidencialitat i es fa un seguiment de la seva actuació. Pot ser el cas de serveis d’allotjament de dades, de serveis de suport informàtic o d’assessories jurídiques, comptables o fiscals.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS RESPECTE AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

Tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, les persones interessades de qui tractem dades tenen els drets següents:

A saber si es tracten. Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si nosaltres tractem les seves dades, amb independència de si ha existit una relació prèvia.
A ser informat en la recollida. Quan les dades personals s’obtenen del mateix interessat, en el moment de proporcionar-les ha de tenir informació clara de les finalitats a les que es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i de la resta d’aspectes derivats d’aquest tractament.
A accedir-hi. Dret molt ampli que inclou el de saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones que se’n faran (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.
A demanar-ne la rectificació. És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.
A demanar-ne la supressió. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.
Demanar la limitació del tractament. També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades.
A la portabilitat. En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals pròpies en un format estructurat d’ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix la persona interessada.
A oposar-se al tractament. Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en el grau o mesura que li pugui comportar un perjudici, excepte per motius legítims o l’exercici o defensa davant reclamacions.
A no rebre informació comercial. Atendrem immediatament les peticions de no seguir enviant informació comercial a les persones que prèviament ens ho haguessin autoritzat.

COM ES PODEN EXERCIR O DEFENSAR ELS DRETS?

ESBIOESFERA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud escrita a ESBIOESFERA enviant enviant un correu electrònic a hola@esbioesfera.cat, indicant el dret que vols exercitar i les seves dades identificatives i, en tots els casos “Protecció de dades personals”.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.: www.apdcat.cat

MENORS D’EDAT

Els menors de 16 anys no podran utilitzar els serveis disponibles a través del Lloc Web sense la prèvia autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran els únics responsables de tots els actes realitzats a través del lloc web pels menors al seu càrrec, incloent-hi l’emplenament dels formularis amb les dades personals d’aquests menors i la marcació, si escau, de les caselles que els acompanyen. En aquest sentit, i en la mesura que ESBIOESFERA no tenen capacitat per controlar si els usuaris són o no menors d’edat, s’adverteix que hauran de ser els pares i tutors els que s’habiliten els mecanismes necessaris per evitar que els menors accedeixin al lloc Web i / o facilitin dades de caràcter personal sense la seva supervisió, no admetent ESBIOESFERA responsabilitat referent a això.

MESURES DE SEGURETAT DE LES DADES

ESBIOESFERA es compromet a l’ús i tractament de les dades personals incloses dels usuaris ,respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

L’empresa implementats els mecanismes suficients per a:

 • Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament. Pel que fa a la confidencialitat del processament, ESBIOESFERA s’ha d’assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per la mateixa per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).
 • Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
 • Cal verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
  ESBIOESFERA garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD (en el que no contravingui a l’RGPD) per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los. Ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades pel titular a ESBIOESFERA.

Xarxes Socials: ESBIOESFERA compta amb un perfil a les principals xarxes socials d’Internet (Facebook, Instagram, Youtube) coneixent-se en tots els casos responsable del tractament de les dades dels seus seguidors, fans, subscriptors, comentaristes i altres perfils d’usuaris ( des d’ara, seguidors). El tractament que ESBIOESFERA durà a terme amb aquestes dades serà, com a màxim, el que la xarxa social permeti als perfils corporatius. Així doncs, ESBIOESFERA podrà informar als seus seguidors per qualsevol via que la xarxa social permeti sobre les seves notícies, activitats, promocions.
En cap cas ESBIOESFERA extraurà dades de les xarxes socials, llevat que s’obtingués puntualment i expressament consentiment per a això. Quan, a causa de la pròpia naturalesa de les xarxes socials, l’exercici efectiu dels drets del seguidor quedi supeditat a la modificació del perfil personal d’aquest, ESBIOESFERA l’ajudarà i aconsellarà a tal fi en la mesura de les seves possibilitats.

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se ESBIOESFERA, ha de notificar al Client sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Com a usuari, és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti al lloc web exonerant a ESBIOESFERA de qualsevol responsabilitat referent a això.
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de ESBIOESFERAe n la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a ESBIOESFERA en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

ESBIOESFERA es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits. S’anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.
La Política de Privacitat es va actualitzar per última vegada a data 1 de febrer de 2023.

AVÍS SOBRE ELS CORREUS COMERCIALS

D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, ESBIOESFERA es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

D’acord amb la LSSICE, ESBIOESFERA no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari.
En conseqüència, a cada un dels formularis que hi ha hagut a la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

Igualment si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa a la següent adreça de correu electrònic de l’entitat hola@esbioesfera.cat, indicant en l’assumpte “Donar-me de baixa”.