La trajectòria

Inspirant el canvi des del 2007

2007 - 2011

2012 - 2016

2017 - 2021

2022 - 2025