Cap a una alimentació amb més vegetals

20 març, 2023

No hi ha cap dubte, l’alimentació vegetariana s’ha tornat cada vegada més popular en els últims anys, i no és només per raons ètiques o de salut, sinó també pel seu impacte en el medi ambient. I és que la dieta actual, basada en el consum massiu de proteïnes d’origen animal, ha posat en escac a la naturalesa devorant zones forestals d’alta riquesa per al cultiu de grans i la fabricació de pinsos. Això ha contribuït de forma molt significativa al canvi climàtic que, ara com ara, constitueix una amenaça global que afecta a tots.
Un estudi publicat en el Journal of Climate Change en 2018, va trobar que la producció de carn i lactis és responsable del 14.5% de les emissions globals de gasos d’efecte d’hivernacle. Això és més del doble que les emissions de tots els transports combinats. A més, la producció de carn requereix una gran quantitat de recursos naturals i l’aplicació de pesticides amb la consegüent contaminació química d’aqüífers i terres fèrtils.

La dieta vegetariana, en canvi, té un impacte significativament menor en el medi ambient. Un estudi publicat en el Proceedings of the National Academy of Sciences en 2016, va trobar que una dieta vegetariana té una petjada de carboni un 84% menor que una dieta rica en carn.

Font FAO

 

A més, una dieta vegetariana pot ajudar a reduir la pèrdua de biodiversitat, ja que la producció de carn és una de les principals causes de la degradació de l’hàbitat natural i l’extinció d’espècies. Segons l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO), actualment s’estan extingint espècies a un ritme aproximadament 1,000 vegades més ràpid del normal a causa de l’activitat humana. A més, el 30% de totes les espècies d’animals i plantes estan en perill d’extinció.

Malgrat tot, existeixen diversos arguments que esgrimeixen els detractors de la dieta vegetariana per a intentar frenar l’avanç d’aquesta tendència que a poc a poc es consolida. Alguns d’ells són:

Nutricionals: Un dels principals arguments en contra de la dieta vegetariana és que pot ser baixa en proteïnes d’alta qualitat. La carn, el peix i els productes lactis són rics en proteïnes completes, que contenen tots els aminoàcids essencials necessaris per al cos. Els vegetarians poden obtenir aquests aminoàcids a través d’una combinació d’aliments vegetals, però alguns detractors argumenten que això pot ser més difícil i pot requerir un major coneixement sobre nutrició. Un altre argument en contra de la dieta vegetariana és que pot ser baixa en ferro i vitamina B12. El ferro d’origen vegetal és menys biodisponible que el ferro d’origen animal i la vitamina B12 només es troba en productes d’origen animal. No obstant això, aquests nutrients poden ser fàcilment obtinguts a través de suplements o aliments fortificats.

Ambientals: Uns altres insisteixen que la producció d’aliments vegetals també té un impacte ambiental significatiu, especialment en l’ús d’aigua i en la degradació del sòl però els estudis científics han demostrat que la producció de carn té un impacte ambiental molt major que la producció de vegetals, tal com hem dit abans.

Econòmics: Alguns argumenten que la producció de carn és una important font d’ocupació i que una dieta vegetariana podria tenir un impacte negatiu en l’economia. No obstant això, uns altres argumenten que una dieta vegetariana podria tenir un impacte positiu en l’economia en reduir els costos associats amb la producció de carn i millorar la salut pública. En la mateixa línia, s’argumenta que la dieta vegetariana pot ser més cara i menys convenient que una dieta que inclou carn, però això no és necessàriament cert, ja que molts aliments vegetals són molt assequibles i fàcils de cuinar.

Culturals: Hi ha els qui argumenten que la carn és una part important de moltes cultures i tradicions, i que la dieta vegetariana és aliena a aquestes tradicions. I no els falta raó si un atén els llibres de cuina tradicionals. Però se’ls escapa el detall que les actuals “receptes tradicions” dels llibres de cuina contenen unes proporcions de carn respecte a la resta d’ingredients molt superiors a les “veritablement tradicionals” quan la disponibilitat de la carn era molt més limitada. A més, moltes cultures i tradicions també inclouen una gran varietat d’aliments vegetals, i no necessàriament es basen en el consum de carn.

Significa tot això que hem de tornar-nos vegetarians per a salvar al planeta? Aquesta és la pregunta que també utilitzen els retractors per a manipular l’opinió, o blanc o negre, o estàs amb el sistema o estàs contra el sistema. Però la resposta està en les xifres: si prenem com a referència el consum per càpita de carn a nivell mundial de mitjants el segle passat, 1961 (no fa tant de temps), aquest ha augmentat del voltant d’11 kg per persona a al voltant de 43 kg per persona a l’any en 2019. Això representa un augment del voltant del 300% en aproximadament 60 anys. Quant al consum de peix, segons la FAO, el consum per càpita a nivell mundial ha augmentat del voltant de 9 kg per persona a l’any en 1961 del voltant de 20 kg per persona a l’any en 2019, la qual cosa representa un augment del 120%. I a això hem de sumar-li un augment de població del 220% des de 1950 (dels 2,5 milions de persones als 8 milions) el 2023.

Malgrat tot això, com dèiem, en alguns països europeus el consum de carn ha disminuït gràcies a l’augment del nivell de conscienciació en el qual s’inclouen motivacions ètiques i de salut. Tot suma si volem preservar uns recursos suficients per a les pròximes generacions.

En definitiva, la inclusió de més vegetals en la nostra alimentació és una manera efectiva de combatre el canvi climàtic. A Esbioesfera ho tenim clar i per això, en els nostres cursos de cuina i en el restaurant, promovem una transició personal cap a una alimentació basada en vegetals que genera satisfacció, confiança i respecte.

CURS DE CUINA ECOVEGETARIANA I SOSTENIBLE